Tags: , , [ × ]

Plicht zonder liefde maakt verdrietig.
Autoriteit zonder liefde maakt meedogenloos.
Gerechtigheid zonder liefde maakt hard.
Opvoeding zonder liefde roept verzet op.

Slimheid zonder liefde maakt geslepen.
Vriendelijkheid zonder liefde maakt schijnheilig.
Discipline zonder liefde maakt bekrompen.
Kennis zonder liefde maakt betweterig.

Macht zonder liefde maakt gewelddadig.
Eer zonder liefde maakt hoogmoedig.
Bezit zonder liefde maakt gierig.
Geloof zonder liefde maakt fanatiek.

Prestatie zonder liefde maakt brutaal.
Beoordelingsvermogen zonder liefde maakt onverstandig.
Waarheid zonder liefde maakt ijdel.
Kunnen zonder liefde maakt egoistisch.

IJver zonder liefde maakt jaloers.
Vergeving zonder liefde maakt haatdragend.
Succes zonder liefde maakt eenzaam.
Lijden zonder liefde maakt verbitterd.

Superioriteit zonder liefde maakt ironisch.
Spontaniteit zonder liefde maakt onverdraagzaam.
Gehoorzaamheid zonder liefde maakt slaafs.
Leven zonder liefde is zinloos.