Tags: , [ × ]

Tijdens de tweede maand van de universiteit, gaf de professor een tentamen. Ik was een nauwgezette student en ging hinkelend door de vragen, tot ik laatste las: “Wat is de voornaam van de vrouw die de school schoonmaakt ?” Dit was zeker één of andere grap. Ik had de schoonmaakster verscheidene keren gezien. Zij was lang, donker-harig en in de 50, maar hoe zou ik haar naam moeten kennen ? Ik diende mijn tentamen in, met de laatste vraag onbeantwoord.
 
Vlak vóór het einde van de klas vroeg één student of de laatste vraag zou meetellen in het cijfer. “Absoluut,” zei de professor. “In uw carrières, zult u vele mensen ontmoeten. Allen zijn significant. Zij verdienen uw aandacht en zorg, al was het maar met een glimlach en een “hallo”.
Ik heb nooit die les vergeten. Ik leerde ook dat haar naam Dorothy was